اداره کل هواشناسی استان تهران
 
En
حضرت علی (ع ) :هر چیز دارای سیماست ، سیمای دین شما نماز استشعار سال 2021 سازمان جهانی هواشناسی : اقیانوس ، وضع هوا و اقلیم ما....... شعار سال1400 : تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها
هشدار هواشناسی
 
  هشدار شماره9(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران15-02-1400
 هشدار شماره4(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران10-02-1400
 
 
 هشدار شماره3(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران08-02-1400
 
 
هشدار شماره 8(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران05-02-1400
 
 هشدار شماره2(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران22-۰۱-۱۴۰۰
 
هشدار شماره ۶(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران۲۰-۰۱-۱۴۰۰
 
هشدار شماره۱(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران۱۴-۰۱-۱۴۰۰

هشدار شماره ۵(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران۱۲-۰۱-۱۴۰۰

هشدار شماره ۴(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران۱۰-۰۱-۱۴۰۰

هشدار شماره ۳(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران۰۶-۰۱-۱۴۰۰

هشدار شماره ۲ (هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران۰۳-۰۱-۱۴۰۰

هشدار شماره ۱ (هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران۰۲-۰۱-۱۴۰۰
<
Powered by DorsaPortal