اداره کل هواشناسی استان تهران
 
En
حضرت علی (ع ) :هر چیز دارای سیماست ، سیمای دین شما نماز استشعار سال 2019 سازمان جهانی هواشناسی : خورشید، زمین و هوا.......شعار سال 1398: رونق تولید
هشدار هواشناسی
اطلاعیه شماره 34 اداره کل هواشناسی استان تهران  9-10-98 
 
اطلاعیه شماره 33 اداره کل هواشناسی استان تهران  5-10-98 
 
اطلاعیه شماره 7آلودگی هوا-اداره کل هواشناسی استان تهران 4-10-98
 
 
اخطاریه شماره 3 آلودگی هوا-اداره کل هواشناسی استان تهران 03-10-98 
 
اطلاعیه شماره 6 آلودگی هوا-اداره کل هواشناسی استان تهران 27-09-98
 
اطلاعیه شماره 32اداره کل هواشناسی استان تهران  25-9-98 
 
اخطاریه شماره 2 آلودگی هوا-اداره کل هواشناسی استان تهران 23-09-98 
 
اطلاعیه شماره 5 آلودگی هوا-اداره کل هواشناسی استان تهران 22-09-98
 
اطلاعیه شماره 31اداره کل هواشناسی استان تهران  20-9-98 
 
 اخطاریه کشاورزی شماره 7 
اداره کل هواشناسی استان تهران  17-9-98 
 
اطلاعیه شماره 30 اداره کل هواشناسی استان تهران  14-9-98 
 
 
 اخطاریه شماره 10 اداره کل هواشناسی استان تهران  11-9-98 
 
اطلاعیه شماره 29 اداره کل هواشناسی استان تهران  10-9-98 
 
اطلاعیه شماره 4 آلودگی هوا-اداره کل هواشناسی استان تهران 07-09-98
 
اطلاعیه شماره 28اداره کل هواشناسی استان تهران  27-8-98 
  
 اخطاریه شماره 9 اداره کل هواشناسی استان تهران  23-8-98 
 
اطلاعیه شماره 27اداره کل هواشناسی استان تهران  22-8-98 
 
اخطاریه شماره ۱ آلودگی هوا-اداره کل هواشناسی استان تهران 18-08-98 
اطلاعیه شماره 26  اداره کل هواشناسی استان تهران  6-8-98 
 اطلاعیه شماره 25 اداره کل هواشناسی استان تهران 30-7-98 
اطلاعیه شماره 19 اداره کل هواشناسی استان تهران   9-4-98 

اطلاعیه شماره 16 اداره کل هواشناسی استان تهران 18-3-98 
اطلاعیه شماره 15 اداره کل هواشناسی استان تهران 13-3-98 
اطلاعیه شماره 14 اداره کل هواشناسی استان تهران 08-3-98 
اطلاعیه شماره 13 اداره کل هواشناسی استان تهران 04-3-98 
 
 
 
<
Powered by DorsaPortal