اداره کل هواشناسی استان تهران
 
En
حضرت علی (ع ) :هر چیز دارای سیماست ، سیمای دین شما نماز استشعار سال 2021 سازمان جهانی هواشناسی : اقیانوس ، وضع هوا و اقلیم ما....... شعار سال1400 : تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها
هشدار هواشناسی
 
هشدار شماره25 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 14-07-1400
 
هشدار شماره24 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 13-07-1400
 
هشدار شماره 1 آلودگی هوا (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 08-07-1400
 
هشدار شماره23(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 03-07-1400
 
هشدار شماره22(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 13-06-1400
هشدار شماره20(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 26-05-1400
 
هشدار شماره19(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 12-05-1400
 
هشدار شماره10(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 10-05-1400
 
هشدار شماره18(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 09-05-1400
 
 
هشدار شماره17(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 05-05-1400
 
 
 هشدار شماره16(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 27-04-1400
 
 هشدار شماره15(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 23-04-1400
 
 هشدار شماره14(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 16-04-1400
 
 هشدار شماره13(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران08-04-1400
  
هشدار شماره9(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران05-03-1400
 
 هشدار شماره12(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران02-03-1400
 
هشدار شماره8(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران24-02-1400
 
 هشدار شماره11(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران23-02-1400
 
 
هشدار کشاورزی شماره1(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران21-02-1400
 
هشدار شماره7(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران21-02-1400
هشدار شماره10(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران19-02-1400
 
 
 
هشدار شماره6(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران16-02-1400
 
  هشدار شماره9(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران15-02-1400
 هشدار شماره4(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران10-02-1400
 
 
 هشدار شماره3(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران08-02-1400
 
 
هشدار شماره 8(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران05-02-1400
 
 هشدار شماره2(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران22-۰۱-۱۴۰۰
 
هشدار شماره ۶(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران۲۰-۰۱-۱۴۰۰
 
هشدار شماره۱(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران۱۴-۰۱-۱۴۰۰

هشدار شماره ۵(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران۱۲-۰۱-۱۴۰۰

هشدار شماره ۴(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران۱۰-۰۱-۱۴۰۰

هشدار شماره ۳(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران۰۶-۰۱-۱۴۰۰

هشدار شماره ۲ (هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران۰۳-۰۱-۱۴۰۰

هشدار شماره ۱ (هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران۰۲-۰۱-۱۴۰۰
<
Powered by DorsaPortal