اداره کل هواشناسی استان تهران
 
En
حضرت علی (ع ) :هر چیز دارای سیماست ، سیمای دین شما نماز استشعار سال 2021 سازمان جهانی هواشناسی : اقیانوس ، وضع هوا و اقلیم ما....... شعار سال1400 : تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها
علم هواشناسی 

    
 

 اهمیت دانش
هواشناسی ونقشی داده های هواشناسی در زمینه های مختلف اقتصادی،اجتماعی،سیاسی هر
جامعه ایفا می کندامروزه بر کسی پوشیده نیست.اکثریت افراد هر جامعه،هواشناسی را
بیشتر از طریق پیش بینی های جوی می شناسند وفعالیت های روزانه خود را با آگاهی از
این پیش بینی ها برنامه ریزی می کنند.


 آمار واطلاعات روزانه
پدیده های مختلف هواشناسی به کمک ابزار تجهیزات فنی خاص وبر اساس روشها
واستانداردهای تدوین شده توسط سازمان جهانی هواشناسی به وسیله کارشناسان هواشناسی
به طور مستمر در سراسر دنیا ودر تمام طول شبانه روز در سطح زمین،دریا واقیانوس ها
وسطوح فوقانی جو گردآوری می گردد. 

مطالعه جو و پدیده های هواشناسی بر
پایه اندازه گیریها ودیدبانیها استوار می باشد.پارامترهای جوی به وسیله ادوات
هواشناسی اعم ازمکانیکی ،الکتریکی والکترونیکی اندازه گیری می گردند، البته امروزه
با تحولات شگرفی که که در مورد پیدایش ادوات اندازه گیری پارامترهای جوی به وقوع
پیوسته است،دیدبانی با ابزار اتوماتیک وخودکار، جایگزین دیدبانی بصری گردیده
است.ادوات هواشناسی برروی جایگاههای استاندارد و در فواصل معین و با ترتیبی خاص
قرار می گیرند.این ادوات دارای مشخصات مختلفی مانند موارد زیر می باشد: * حساسیت    *دقت عمل * 
مقاومت * سهولت در ساخت و انتقال و... مشخصات مذکور،
توسط دیده بان،کنترل و درصورت لزوم
ودر حد مقدور، رفع نقص می گردد.این دستگاهها شامل موارد زیر می باشند: ·        
دماسنج معمولی 

·        
دماسنج تر 

·        
دماسنج حداکثر 

·        
دماسنج حداقل 

·        
بارانسنج 

·        
خط کش اندازه گیری باران 

·        
خط کش اندازه گیری برف 

·        
فشارسنج جیوه ای 

·        
فشارسنج فلزی 

·        
فشارنگار 

·        
دمانگار 

·        
رطوبت نگار 

·        
باران نگار 

·        
آفتاب نگار 

·        
تشعشع نگار 

·        
دماسنج حداقل زمین 

·        
دماسنج های خاک 

·        
تبخیرسنج 

·        
بادنگار 

·        
تبخیرنگار   و... 

 امروزه شرط کارایی عوامل و
اجزای سخت افزاری بخش حمل و نقل شامل جاده ،خودرو ،کشتی ، قطار و هواپیما سخت در
گرو صحت و قابلیت عوامل نرم افزاری مانند مدیریت اجزا، و بروز رسانی اطلاعات و
استفاده بهنگام از اطلاعات است و
از جمله اطلاعات هواشناسی
. در جهان مدرن نقش اطلاعات هواشناسی در حرکت ناوگانهای زمینی ،دریایی ،هوایی
وریلی بسیار گسترده بوده و عملاً بدون این اطلاعات مدیریت بهینه این شبکه عظیم
میسر نیست. 

دسته بندی ایستگاههای
هواشناسی: 

ایستگاههای هواشناسی بر حسب این که به
منظور بررسی وپیش بینی اوضاع جوی یا مطالعه جوی ویا مطالعه آب وهوای منزطقه
مورداستفاده قرار می گیرند به دو دسته تقسیم می شوند. 

1-      ایستگاههای سینوپتیک 

  

-         
 ایستگاههای
سینوپتیک سطح زمین ودریا واقیانوس ها 

-         
 ایستگاههای جو بالا 

-         
 ایستگاههای خودکار هواشناسی 

-         
  

2-      ایستگاههای کلیماتولوژی 

  

-         
ایستگاههای
اقلیم شناسی 

-         
ایستگاههای
کشاورزی 

-         
ایستگاههای
باران سنجی 

-         
ایستگاههای
اختصاصی 

  

  

  

  

شبکه ایستگاههای هواشناسی
جاده ای 

شبکه سنتی ایستگاههای
هواشناسی در کشور ، عمدتا در نقاط و مراکز مسکونی قرار دارند و معمولاً شرایط جوی
در اینگونه مراکز نسبت به جاده ها حالت معتدلتری دارد. جاده ها از ارتفاعات مختلف
عبور نموده و در گردنه ها به بیشترین ارتفاع ممکن می رسند. بنابراین شرط اشراف
اطلاعاتی بر جاده ها گسترش ایستگاههای هواشناسی به گزیده ای از نقاط مهم در جاده
ها ست این ایستگاههای جاده ای در واقع تکمیل ایستگاههای عادی هواشناسی خواهند شد
تا اطلاعات تکمیلی هوا و نیز شرایط ویژه جاده فراهم گردد. سازمان هواشناسی کشور در
دو سال گذشته با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با صرف 70 میلیارد
ریال اقدام به احداث 58 ایستگاه در گردنه های صعب العبور کشور نمود. البته در حال
حاضر با احتساب ایستگاههای قبلی تعداد ایستگاههای جاده ای 70 ایستگاه می باشد. 

اطلاعات هواشناسی جاده ای
چیست ؟ 

ایستگاههای اتوماتیک
هواشناسی وضعیت جاده را بشرح زیر بصورت مداوم اندازه گیری و پایش می نمایند . 

سمت وسرعت باد در ارتفاع
10 متری ، فشار هوا ، ارتفاع برف ، تابش خورشید دما ورطوبت ، در ارتفاع دو متری
وسطح و عمق جاده تا نیم متری کنار جاده ،میزان دید افقی ، میزان بارندگی وتشخیض
پدیده جوی و فیلمبرداری مرتب و مداوم از شرایط جاده در خصوص یخ و برف و سیلاب و یخ
شیشه ای و یا خشک بودن جاده از جمله عواملی هستند که در یک ایستگاه جاده ای مدام
اندازه گیری و مخابره می شود
. 

کلیه عوامل پس از ثبت بر
روی لاگر ایستگاه توسط سامانه
vsat و
بصورت همزمان به سازمان هواشناسی گزارش می گردد که نهایتاً این اطلاعات به مدیریت
حمل ونقل و پلیس راه کشور و نیز ارائه میگردد لازم به توضیح است که اطلاعات فوق
الذکر وضعیت اتفاق افتاده در جاده بوده ولی آنچه که مدیریت حمل ونقل را قادر می
سازد تا برنامه های خود را با آب و هوا انطباق دهد علاوه بر اطلاعات فوق پیش بینی
های جوی است پیش بینی های جوی در مرکز پردازش سازمان هواشناسی تهیه می شود . که
مجموع ای دو اطلاعات هواشناسی را برای بخش حمل و نقل تشکیل میدهد. 

بکارگیری اطلاعات یعنی
سازمان دهی مجدد نیروها بر اساس شرایط پیش بینی شده و نیز اعمال پیش بینی هوا
دربرنامه های عادی . بنابراین خود بکارگیری اطلاعات به نوعی مهارت مدیریتی نیازمند
است در غیاب این مهارت مدیریتی اطلاعات فقط موجی
مجازی خواهد بود . که
دارای منشأ اثر چندانی نخواهد بود سیل ، خسارات خود را وارد می آورد . ماشین ها در
برف و کولاک گیر خواهند نمود . آخرین توان ماشین آلات و پیمانکاران برای برفروبی
در یک توفان و ریزیش برف صرف خواهد شد نیروها چه در هوای صاف و چه در هوای برفی
آماده باش خواهند بود . و.....بنابراین اولین گام ایجاد مهارت در بکارگیری اطلاعات
است. برخی از مدیران بر این تصورند که اطلاعات هواشناسی هراز چندگاهی مفید است در
صورتیکه این امر تصور نادرستی است ومدیر یک سامانه اجرایی هر هفته قبل از شروع هر
برنامه ای تحلیل هوای هفته آتی را بایدداشته باشد . و آن را بکار بگیرد . ودومین
گام در بحث بکارگیری اطلاعات ، بسته شدن آن چرخه اجرایی لازمه است . یعنی تبدیل
اطلاعات ارزشمند هواشناسی جاده ای به تصمیم های اجرایی برای مدیریت ارزانتر و ایمن
تر جاده ها 

مخاطرات جاده ای و ارتباط
آنها با شرایط جوی 

بر اساس تجربیات موجود ریسک رانندگی در زمان پدیده های جوی بسیار
بیشتر از شرایط عادی است . و این بویژه بدلیل کاهش سطح اصطکاک خودرو و کاهش دید
راننده می باشد اصطکاک جاده را بادقت نسبتاً خوبی با توجه به اطلاعات پدیده جوی
،وضعیت جاده ،وضعیت خودرو و شرایط ترافیک می توان پیش بینی نمود .عوامل موثر بر
دید نیز که عارتند از بارندگی ، مه و روشنایی محیط و کولاک برف و مزاحمت کپه های
برف ،برف پاک کن و فوران آب و گل و لای ناشی از پاشیدگی چرخهای خودروها . هرچند
تخمین تاثیر تغییرات سطح اصطکاک و اختلال در دید در تصادفات کار دشواری است اما
کاملاً واضح است که نسبت عکس بین این دو وجود دارد طبیعتاً بدلیل خصلت نامنظم و
کاتوره ای تصادف و نیز پیچیدگی خلقیات و عکس العمل های رانندگان ایجاد مدلی برای
پیش بینی این امر در محاسبه ریسک تصادف به ازای عوامل مکانی و زمانی معین مشکل است
. 

- براساس تجربیات موجود در شرایط بارش ریسک تصادف 50 تا 100 درصد
افزایش می یابد 

- در شرایط ریزش برف میزان تصادفات بیشتر می شود اما شدت آنها کمتر
می گردد. 

- بیشترین ریسک تصادف ها در بارش بارانهای یخ زده و اولین بارش برف و
کمترین آن در بارشهای باران ریزه دیده شده است 

- در باد شدید و مه هرچند تعداد تصادفات زیاد نیست اما بدلیل کند شدن
ترافیک تصادفات مربوط به ترافیک بیشتر می شود 

- تابش آفتاب ،تنش گرما گاهی از موجبات تصادفات بر شمرده شده اند هر
چند در این زمینه شواهد مطالعه شده بسیار کم می باشند. 

اطلاعات هواشناسی عاملی
مهم در مدیریت بهینه حمل و نقل 

در کشور ما بویژه در
ارتفاعات بیشتر از 2000 متر بخش حمل و نقل از اواخر مهر تا اواخر فروردین با
مشکلات آب و هوایی شدیدا دست به گریبان است. بنابراین تهیه بسته های اطلاعاتی
هواشناسی ویژه جاده ها بخصوص با توجه به داده های ایستگاههای هواشناسی جاده ای
ضرورت دارد. این بسته های اطلاعاتی در وهله اول شامل اطلاعات جاده ها و نیز پیش
بینی هوا در جاده ها بوده اما اگر با تصممیمات مدیریتی همزمان مدیریتی حمل و نقل
نیز تکمیل گردد نقش مهمی را در کاهش خسارات و حذف اقدامات زائد و ارتقای بهر ه وری
خواهد داشت. اما در هر حال باید تمهیداتی را بکار بست تا این اطلاعات در اسرع وقت
از طریق سامانه پیام کوتاه و یا کیوسک های اطلاع رسانی تابلوهای هوانما و تابلوهای
VMS و البته رادیو و تلویزیون
وضعیت فعلی و پیش بینی شده جاده ها را در کلیه مسیرها به اطلاع رانندگان و مسافران
رساند . همچنین مدیریت های نگهداری راهها علاوه بر بسته های اطلاعاتی فوق باید
اطلاعات ویژه ای را نیز از وضعیت دمای جاده ها ، سمت و سرعت باد ، وضعیت سطح جاده
ها از نظر پوشش یخی و برف و یاخشک بوده دریافت دارند که این اطلاعات مسقیماً از
ایستگاههای هواشناسی جاده ای قابل دریافت و تحلیل است بسته های اطلاعاتی مدیریت
حمل و نقل نیز باید بر اساس درخواست و نیاز این بخش تهیه تا اقدامات اجرائی از
قبیل دستور کاهش سرعت ، بستن مسیرهایی با شرایط خطرناک جوی و الزام به تهیه
تجهیزات ایمنی لازم و ... در زمان موثر در تصمیمات این مدیریت اعمال گردد. 

کاهش تصادفات ، و در
نتیجه کاهش مرگ و میر و جراحات ، روانی و سرعت عبور و مرور ، کاهش توقف ها و در
راه ماندن های مسافرین و خودروها و نیز اشراف مدیریت نگهداری جاده ها بر نحوه
برفروبی و یخ زدایی و پرهیز از نمک پاشی های زائد و دهها مورد دیگر ارزش افزوده
ایجاد شده توسط بکارگیری اطلاعات هواشناسی جاده ای است . که ایجاد این شبکه را به
یکی از مفیدترین سامانه های هواشناسی تبدیل خواهد نمود. 

  

تاریخ بروز رسانی: 1397/05/14
تعداد بازدید: 15787
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2.89 تعداد کل امتیازها:18
مشاهده نظرات
ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal