۱۴۰۲ سه شنبه ۸ فروردين


شعار سال 2023 سازمان جهانی هواشناسی : آینده هوا, اقلیم و آب در گذر نسل ها
هشدارهای هواشناسی


 
هشدار آلودگی شماره 18 (سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 7-12-1401
 
 
هشدار شماره 66 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 30-11-1401
هشدار آلودگی شماره 17 (سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 27-11-1401 
 
 
 
هشدار شماره 63 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 16-11-1401 
 
 
 
 
 
 
 
هشدار شماره 12 آلودگی هوا (سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 14-10-1401
 
 
هشدار شماره 54 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 04-10-1401
 هشدار شماره 53 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 01-10-1401
 
هشدار شماره 3 آلودگی هوا (سطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 07-09-1401 
 
 
هشدار شماره 5 آلودگی هوا (سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 04-09-1401
 
هشدار شماره 4 آلودگی هوا (سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 02-09-1401 
 
هشدار شماره 3 آلودگی هوا (سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 28-08-1401
 
هشدار شماره 48 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 19-08-1401
 
 
 
 
 
هشدار شماره 44 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 30-07-1401
 
 هشدار شماره 43 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 24-07-1401
 
هشدار شماره 42 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 08-07-1401
 
 
هشدار شماره 37(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 18-06-1401 
هشدار شماره 36 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 14-06-1401 
هشدار شماره 19 (هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 19-05-1401 
هشدار شماره 34 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 18-05-1401

هشدار شماره 33 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 14-05-1401 
هشدار شماره 32 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 13-05-1401 
 
هشدار شماره 18 (هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 11-05-1401 
هشدار شماره 17 (هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 10-05-1401 
 
 هشدار شماره 14(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 02-05-1401
هشدار شماره 30(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 01-05-1401
 
هشدار شماره 29(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 20-04-1401
هشدار شماره 28(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 18-04-1401
هشدار شماره 27(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 14-04-1401
 هشدار شماره 25(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 07-04-1401
هشدار شماره 24(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 04-04-1401
هشدار شماره 23(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 01-04-1401
هشدار شماره 22(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 29-03-1401
 
هشدار شماره 21(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 25-03-1401
 
 
هشدار شماره 20(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 22-03-1401
 
هشدار شماره 19(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 19-03-1401

 هشدار شماره 13(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 18-03-1401
 هشدار شماره 18(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 15-03-1401
 
 هشدار شماره 11(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 01-03-1401
 هشدار شماره 10 (هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 30-02-1401
 
 
 هشدار شماره 16(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 27-02-1401

  هشدار شماره 15(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 25-02-1401
 
 هشدار شماره 9 (هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 21-02-1401
 
 
  هشدار شماره 14(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 20-02-1401
  هشدار شماره 13 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 17-02-1401
  هشدار شماره 8 (هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 16-02-1401
 
 
  هشدار شماره 7 (هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 11-02-1401
 هشدار شماره 10 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 07-02-1401
 
  هشدار شماره 9 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 04-02-1401
 
  هشدار شماره 8 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 03-02-1401
 
  هشدار شماره 7 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 31-01-1401
 
  هشدار شماره 5 (هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 26-01-1401
هشدار شماره3(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 23-01-1401
هشدار شماره 6 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 22-01-1401
 
هشدار شماره2(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 19-01-1401
هشدار شماره5 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 15-01-1401
 
 
 هشدار شماره1 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 01-01-1401
 

تاریخ به روز رسانی:
1402/01/08
تعداد بازدید:
14532
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به اداره کل هواشناسی استان تهران میباشد
Powered by DorsaPortal